13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 VİZE İŞLETME 4

GİRİŞİMCİLİK

1-kar elde etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişiye ne ad verilir?
-girişimci
2-aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yapılan tanımlarda yer alan temel unsurlardan biri değildir?
-sermaye
3-aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?
-risklerden kaçınması
4-ilk kez girişimcilik tanımı yapan ekonomist kimdir?
-cantillon
5-aşağıdakilerden hangisi girişimcinin en önemli işlevleri arasında yer almaz?
-rekabeti artırma
6- girişimcilik sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangidir?
-fırsatların belirlenmesi
7-aşağıdakilerden hangisi carl rogers in yaratıcılığı artırdığını savunduğu iki yöntemden biridir?
-psikolojik özgürlük
8-aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?
-kalıtım
9-aşağıdakilerden hangisi örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlardan biri değildir?
-kavram oluşturma
10-yaratıcılığın aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
-hazırlık / kuluçkaya yatırma / yaratıcılıkların ortaya çıkması / yaratıcı sonuçların kabul edilmesi
11-aşağıdakilerden hangisi abd nin tasarım firması ıdeo nun belirlediği iyi bir beyin fırtınası için yapılması gereken işlemler sıralamasında yer almaz?
-takıma sadece alanı ile ilgili uzman kişilerin katılması
12-yaratıcılığın yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreç olarak açıklayan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
-taylor
13-aşağıdakilerden hangisi peter f.drucker tarafından belirtilen şirketin veya sektörün içinde yer alan yenilik kaynaklarından biri değildir?
-algılama değişiklikleri
14-aşağıdakilerden hangisi temel ve uygulamalı bilgi üretim sistemleri ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini ve etkileşimini sağlayan yollardan biri değildir?
-her sistemin sadece kendi içinde örgütlenmesi
15-aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik ilkelerinden biri değildir?
-büyük tasarımlarla büyük başlangıçlar yapılması
16-aşağıdakilerden hangisi İsveçli akademisyen ake andersson nun belirttiği yenilikçi kültür yaratan faktörlerden biri değildir?
-homojen kültürlü toplum
17-dünyada ilk ar-ge kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
-1872 yılında Almanya da siemens tarafından kurulmuştur.
18-aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin özelliklerinden biri değildir?
-Yörede risk sermayesi kullanımında istekliliğin olması
19-şirket girişimciliği kavramını büyümek için küçük işletmelerin satın alınması anlamında kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir
-schwars
20-iş yapısı içinde var olan girişimcilik olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
-iç girişimcilik
21-aşağıdakilerden hangisi yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere büyük işletmeleri terk ederek kendi işletmelerini kurmalarına neden olan faktörlerden biri değildir?
-çalışılan işletmede yeni fikirlerin desteklenmesi ve işletmenin teknolojide öncü olması
22-aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilerin özelliklerinden biridir?
-hayalleri başarmada başkalarını ikna edebilme gücüne sahip olması
23-iç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
-işletme yöneticilerinin hedeflediği yenilik vizyonunun paylaşılması
24-aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli olan faktörlerden biri değildir?
-işletmede geleneksel otorite yapısından ayrılmadan bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi
25-girişimci için en zor işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
-başlangıç
26-aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler arasında yer almaz?
-kısa süreli kredilere ağırlık verilmesi
27-işletmede varlıkların nakde çevrilebilme derecesine ne ad verilir?
-likidite
28-işletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirleri ile o gelirleri elde etmek için katlandığı gider ve maliyetlerin bütçelendiği finansal tabloya ne ad verilir?
-proforma gelir tablosu
29-bir yatırım malının maliyetinin başka bir şirkette kalarak ,belirli bir kira karşılığında ,kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemine ne ad verilir?
-leasing
30-risk sermayesi finansman modeli aracılığıyla yapılacak yatırımlarda ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
-girişimcinin şu anki durumu ,ortaya çıkacak ihtiyaçları ve yeni işletmenin olası sonuçlarını gösteren iş planını hazırlaması

Hiç yorum yok: