13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 ARA SINAV İŞLETME 4

ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK

1-Uluslararası işletmecilik faaliyetleri sınıflaması aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
-uluslar arası ticaret ve uluslar arası yatırım
2-aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletme yöneticisinin karşılaştığı risk ve belirsizlik ortamlarından biri değildir?
-teknolojideki farklılıklar
3-dünya pazarlarında genellikle geçerli olan normların ve uygulamaların benimsenmesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
-standardizasyon
4-bazı ülkelerin daha serbest dış ticaret politikası uygulamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-devlet müdahalesinin ekonomiyi optimumdan uzaklaştırmasını önlemek.
5-merkantilist düşünceye göre bir ülkenin refahı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?
-sahip olduğu değerli madenlere
6-aşağıdakilerden hangisi 1500 ile 1800 yılları arasında dünya ticaretine yön veren ticaret teorisi olan merkantilizmin dayandığı görüşlerden biri değildir?
-hammaddenin içerde işlenip ürün olarak ihracı yasaklanmalıdır.
7-aşağıdakilerden hangisi bölgesel ekonomik entegrasyonlardan biri değildir?
-islam konferansı teşkilatı (İKT)
8-aşağıdakilerden hangisi 25 nisan 1945 te kabul edilen birleşmiş milletler şartı nın amaçlarından biri değildir?
-ülke parasını güçlendirerek ekonominin istikrarlı hale gelmesini sağlamak
9- dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak ve fakirliği azaltmak amacıyla,gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri vermek amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
-dünya bankası
10-aşağıdakilerden hangidi dünya bankası grubu bünyesinde yer alan ana kurumlardan biri değildir?
-uluslar arası çalışma örgütü
11-aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmelerin ülke dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları temel alanlardan biridir?
-ihracat
12-aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeleri ülke dışında faaliyet göstermeye iten nedenlerden biri değildir?
-işletmelerin ülke içinde küçülmesi
13-ülke dışı faaliyet biçimlerinden en kolay olanı ve en sık tercih edileni aşağıdakilerden hangisidir?
-ihracat faaliyetleri
14-dolaylı ihracat ve doğrudan ihracatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-dolaylı ihracat,daha yüksek risk içerir,bu nedenle daha çok taahhüt gerektirir.
15-aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
-örgüt kültürü öğrenilmez doğuştan vardır
16-aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tiplerinden biri değildir?
-pragmatik örgüt kültürü
17-görevlerdeki oryantasyona ve işyerindeki eşitliğe vurgu yapan örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?
-kılavuz ok kültürü
18-üyelerinin belli bir bölümünün benzer geçmişe sahip olduğu takım türü aşağıdakilerden hangisidir?
-belirli takımlar
19-kural temelli kuramların etik anlayışı,aşağıdakilerden hangisidir?
-mutlak
20-aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin etik anlayışı uluslar arası işletmelerin gittikleri ev sahibi ülkenin kurumları gibi davranmaları gerektiğini savunur?
-kültürel kuramlar
21-ABD de Clinton yönetiminin 1996 kararlarıyla ticaret politikasından “insan hakları” koşulunu kaldırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-batılı yatırımların totaliter ülkelerin ekonomik ve politik gelişimlerine katkıda bulunabileceği düşüncesi
22-kohlberg in ahlak gelişimi yaklaşımı açısından bakıldığında,uluslar arası etik standartların oluşması,uluslar arası işletmecilik için neden en üst gelişim düzeyi sayılır?
-soyut ve evrensel yararlar gözetildiği için
23-örgütlerin temel misyon ve uzun dönem amaçlarını belirleme süreci olup,sonra misyonu gerçekleştirmek ve amaçlara ulaşmak için uygulanan plana ne ad verilir?
-stratejik planlama
24-yönetsel koordinasyon yaklaşımının odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
-çalışanlara değer verme
25-aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama yaklaşımlarından biri değildir?
-personele odaklanma
26-stratejik planlamada üstünde üreticinin adı olmadan ve kullanılan markaya bağlı kalınmadan ürünün satılmasını mümkün kılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
-ekonomik zorunluluk
27-küreselleşme ve yöresel baskıların en yoğun yaşandığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?
-iletişim
28-aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bölüm yapısının yararlarından biri değildir?
-ülke içi ve uluslar arası yöneticilerin ayrılması
29-global ürün bölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-ürün yöneticilerinin,ürün bölümüyle ilşkili pazarlama ve finans faaliyetleri üzerinde yetkisi bulunmaz
30-aşağıdakilerden hangisi matriks yapının sakıncalarından biri değildir?
Proje yönetiminin gerçekleştirilmesini engellemesi.

Hiç yorum yok: