13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 VİZE İŞLETME 4

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

1-menkul kıymetler borsasına kote edilmiş finansal varlıkların borsa dışında satılmasıyla oluşan piyasalara ne ad verilir?
- üçüncül piyasa
2-bir finansal varlığın ,gelecekte sağlayacağı getirilerdeki ölçülebilir belirsizliğe ne ad verilir?
-risk
3-orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
-sermaye piyasası
4-aşağıdakilerden hangisi,bir ekonomide sermaye piyasasının etkinliğinin artması için gerekli koşullardan biri değildir?
-yatırımcıların,aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilmesi
5-aşağıdakilerden hangisi faizin,sermaye piyasası açısından önemini ifade eden özelliklerden biri değildir?
-tasarrufçular için önemli bir gelir kaynağı olması
6-aşağıdakilerden hangisi ,sermaye piyasasını sınıflandırma kriterlerinden biri değildir?
-piyasada işlem gören finansal varlığın değeri
7-kredi riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-kredi alan tarafın,yükümlülüğünü yerine getirememe olasılığıdır.
8-menkulleştirme yoluyla oluşturulan en önemli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
-varlığa dayalı menkul kıymet
9-kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi,fon ihtiyacının kısa vadede ve değer kaybetmeden karşılanamaması ve faiz oranlarının değişmesi sonucunda faiz gelirleri ile giderleri arasında fark oluşması nedeniyle ortaya çıkan riskler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
- kredi riski – likidite riski – faiz oranı riski
10-menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı aşağıdakilerden hangisidir?
- repo
11-bankalar açısından nakit çıkışı gerektirmeyen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
-teminat ve kefalet mektupları
12-tahvilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-anonim şirketlerin veya kamu iktisadi kuruluşları ile devlet ve belediyelerin çıkardıkları borçlanma senedidir.
13-nominal değeri 1 ytl ve satış fiyatı 0.8 ytl olan 1 yıl vadeli sıfır kuponlu bir tahvilin getirisi yüzde kaç olur?
-25
14-tahvil derecelendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-düşük dereceli tahviller yüksek faiz getirisi sağlar.
15-faiz ödemeleri , bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
-endeksli tahviller
16-bir tahvilin yıllık nominal faiz oranı 0.24 ve yıllık enflasyon oranı 0.10 ise yıllık reel faiz oranı yüzde kaç olur?
-0.127
17-kasa hisse senedinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-halka sunulmayan ve şirket kasasında tutulan hisse senetleridir.
18-halka açık şirketin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-hisse senetlerini halka arz etmiş şirketlerdir.
19-imtiyazlı hisse senedi başına yılda 1 ytl kar payı dağıtmayı planlayan bir işletmenin beklenen getiri oranı %20 ise ,söz konusu hisse sentlerinin piyasa fiyatı kaç ytl dir?
-5
20-boğa piyasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
-hisse senedi fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu
21-sahiplerine,işletmenin kar ve zararına katılmanın dışında herhangi bir hak sunmayan finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?
-kar zarar ortaklığı belgesi
22-türev ürünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-vade sonundaki veya vade içerisindeki değeri,sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı tarafından belirlenen bir finansal varlıktır.
23-aşağıdakilerden hangisi finansal gelecek sözleşmelerine konu olmaz?
- buğday
24-euro nun gelecek aylarda YTL karşısında değer kazanacağını düşünen bir yatırımcı,spot piyasada 1 EU=1,9 YTL iken, 10 YKR prim ödeyerek, 3 ay vadeli 100.000 EU luk Avrupa tipi satın alma opsiyonu satın almıştır.vade sonunda 1 EU=2,05 YTL olarak gerçekleştiğine göre, bu yatırımcının karı veya zararı kaç YTL olur?
- +5.000 kar
25-türev piyasalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-hedging,gelecekteki fiyat artışlarından kar elde etmek amacıyla alım satım yapılmasıdır.
26-vadeli sözleşmeler ile gelecek sözleşmeleri arasında aşağıdaki konulardan hangisi bakımından fark yoktur?
-sözleşmelere konu olan kıymetler.
27- Türkiye de,sermaye piyasasını düzenlemek ve denetim altında tutmak amacıyla sermaye piyasası kurulu nun kurulmasını gerekli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
-1980 li yılların başında yaşanan banker skandalı
28-aşağıdakilerden hangisi ,sermaye piyasası kurulu nun kuruluş amaçlarından biridir?
-sermaye piyasasının güven,açıklık ve kararlılık içinde çalışması için gerekli önlemleri almak.
29-aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurulunun görevleri arasında yer almaz?
-yargılama
30-halka açık olmayan bir anonim şirketin ortak sayısının kaç kişiyi geçmesi durumunda, bu işlemin sermaye piyasası kurulunca kayda alınması zorunludur?
-250
31-aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurulunun organizasyonunda yer alan daire başkanlıklarından biri değildir?
-satın alma
32-devamlı piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
-Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesidir.

Hiç yorum yok: