13 Mart 2009 Cuma

2007-2008 VİZE İŞLETME 4

STRATEJİK YÖNETİM
1-aşağıdakilerden hangisi yönetsel stratejinin özelliklerinden biri değildir?
-işletmenin durağan çevresi içinde faaliyet sahalarını belirlemesi
2-belirlenmiş amaçlara ulaşmak için izlenen yol yada genel plana ne ad verilir?
-politika
3-aşağıdakilerden hangisi bir işletmede stratejistlerin görevleri arasında yer almaz?
-kısa dönemli ve esnek olmayan politikaların belirlenmesi
4-amaçların somut ve sayılarla ifade edilebilir olması gerektiğini vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
-amaçların ölçülebilir olması
5-amaçlara ulaşmak için mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak uzun dönemli işletme planı hazırlanmasına ne ad verilir?
-strateji
6-aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel ekonomik amaçlarından biridir?
-Optimal kar sağlamak
7-işletmelerin bir faaliyet konusu seçebilmesinde ve kesin bir amaç edinmesinde en önemli gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
-Elde edilen kar oranları
8-üretilen ürünlerin taleplerinde olduğu kadar rekabetlerinde de karşı karşıya bulunulan risklerin birikiminden kaçma yoluna ne ad verilir?
-denkleştirme
9-aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluğu kapsamında yer almaz?
-karlılığı düşük üretim ürünlerine öncelik verilmesi
10-aşağıdakilerden hangisi ikincil amaçların özelliklerinden biri değildir?
-uzun süreli olması
11-işletmenin faaliyetlerinden maksimum fayda sağlamak amacıyla masraf azaltıcı ve gelir artırıcı önlemlere girişerek durumunu iyileştirmesi karlılık ile ilgili hedeflerden hangisini benimsediğini gösterir?
-verimlilik
12-aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik tahmin ve incelemelerde dikkate alması gereken değişkenler arasında yer almaz?
-iletişim araç ve tekniklerindeki gelişmelerin pazarlara etkisi
13-ekonomik ortam koşullarının riskine maruz kalan işletmelerin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
-ürünleri çeşitlendirerek ,satış faaliyetlerini değişik ülke ve sektörlere yaymak
14-aşağıdaki endüstrilerden hangisinde faaliyet gösteren işletmelerin diğerlerine göre teknolojik yeniliklere daha fazla önem vermesi gerekir?
-ilaç ve hastane endüstirileri
15-aşağıdakilerden hangisi ülke ekonomilerinin içinde bulunabileceği evrelerden biri değildir?
-genişleme
16-aşağıdakilerden hangisi işletmelerin analiz etmek zorunda olduğu özel ekonomik faktörler arasında yer almaz?
-demografik değişimler
17-bir işletmenin ,gençlere hitap eden bir endüstride faaliyet göstermesi durumunda strateji belirlerken Pazar koşullarına ilşkin faktörlerden hangisine öncelik vermesi gerekir?
-nüfus piramidinin durumu
18-işletme etkinliğinin düşmesine neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
-çevresel analiz ve tanılara ilişkin bilgilerin azalması
19-aşağıdakilerden hangisi endüstri analizi yapılırken dikkate alınması gereken temel değişkenlerden biri değildir?
-işletme üst yönetiminin rekabet analizi yeteneği
20-planlanmış mülakatlar,delphi tekniği ve on line bilgisayar etkileşimlerinden oluşan çevresel analiz planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
-yapılandırılmış uzman görüşü
21-sistematik biçimde çevresel analiz ve teşhis yapmanın işletmeye sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
-fırsatları önceden öğrenerek uygun strateji seçilmesi ve planlama olanağı sağlaması
22-aşağıdakilerden hangisi PİMS programına göre toplam karlılığı yüksek olan işletmelerin ortak özelliklerinden biri değildir?
-rakiplere kıyasla birim başına yüksek direkt maliyetler
23-işletmenin temel amacının kar oluşturmak olduğu üzerine kurulmuş olan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
-değer zinciri analizi
24-porter tarafından geliştirilen değer zincirine göre aşağıdakilerden hangisi temel faaliyetler arasında yer alır?
-pazarlama ve satış
25-aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması belirlenirken gerçekleştirilmesi gereken ürünle ilgili faaliyetler arasında yer alır?
-fiyat politikasının belirlenmesi
26-yaygın genel masraflardan ,müşterek işlerde çalıştırılan personelden,satın alma ve eğitim güçlerinin bir çok ürünler için birleştirilmesinden doğan avantajlardan ortaya çıkan sinerji türü aşağıdakilerden hangidir?
-işletme sinerjisi
27-belirli bir konudaki üretim faaliyetlerini üretim faktörleri kaynaklarına doğru yada nihai ürünlere doğru genişletme yoluyla gerçekleştirilen iç büyüme stratejisine ne ad verilir?
-dikey farklılaştırma
28-küçük bir işletmenin büyük ve güçlü rakiplerinden korunmak için birden fazla müşterek yatırım ortaklığına girmesi ile gerçekleşen stratejiye ne ad verilir?
-örümcek ağı stretejisi
29-işletmenin içinde bulunduğu endüstri,büyümesini durdurmuş ve olgun bir noktaya erişmişse aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmak yararlı olur?
-kar yada harmanlama stratejileri
30- aşağıdakilerden hangisi etrafına bakma stratejilerinde izlenen ana yaklaşımlar ve faaliyetlerden biri değildir?
-satış teşvik ve reklam harcamalarının artırılması

Hiç yorum yok: